Innovatieve schepen, technieken en werkwijzen zetten de toon tijdens Maritime Awards

Nederlandse scheepsbouwers, leveranciers en onderzoekers ontwikkelen groot aantal praktisch en commercieel haalbare producten en methoden

Met 15 genomineerden voor 5 Maritime Awards bewijst de maritieme sector nog lang niet te zijn uit-ontwikkeld en nog steeds een stevige plek in de wereldhandel te kunnen innemen. Elk van de genomineerde onderzoeken en producten tonen de kracht van samenwerking, R&D en kwaliteits-productie. Van onderdelen voor onderzeeboten en modulaire ontwerpmethodes tot vaccinatieprogramma’s en complete elektrische, al dan niet autonome, vaartuigen, twee thema’s springen er duidelijk uit: innovatie en duurzaamheid.  

Het blijft een bizar getal als je er over nadenkt: tot 90 procent van alles dat vervoerd wordt, wordt over zee vervoerd. Dus: al het vervoer per trein, vrachtwagen en vliegtuig over de hele wereld is bij elkaar slechts 10%.

Wereldhandel

Toen containerschip Ever Given begin 2021 het Suezkanaal in Egypte blokkeerde, bleek het belang van de zeescheepvaart voor de wereldhandel moeilijk te onderschatten. En het was niet voor niets een Nederlandse reder, ALP Maritime, die het schip, en daarmee een deel van de wereldvaart, weer vlot trok. De maritieme sector bestaat overigens niet alleen uit vervoer, denk aan baggerij, sleepvaart, visserij, offshore installatiewerk en meer. De Nederlandse industrie speelt op al deze terreinen een rol, wat o.a. leidt tot zo’n 30 miljard euro aan export.

Stilstand is achteruitgang

Echter, stil blijven zitten, kan niet. Dat betekent onherroepelijk achteruitgang of crisis, denk maar aan de jaren ’80, toen de scheepsbouw leek in te storten. Vandaag de dag speelt onder andere stevige internationale concurrentie (vooral, maar niet alleen, uit China) een rol en zeker ook defensie en maatschappelijke belangen. Voor bijvoorbeeld wonen, voedselvoorziening en energie-opwekking wordt naar mogelijkheden op het water gekeken. En dat moet zo duurzaam mogelijk – dat beseft de sector.

Diesel

Alles op diesel laten draaien, kan niet meer en dus zijn er in de afgelopen jaren diverse nieuwe diensten, producten, methoden en onderzoeken in het leven geroepen. Dat die resultaat opleveren, werd maandagvond duidelijk tijdens de uitreiking van de Maritime Awards 2021 in De Doelen te Rotterdam.

Vijf bedrijven, onderzoekers en ontwerpers kregen een prijs uitgereikt voor een bijzondere, praktisch inzetbare innovatie. In het kort (zie bijlage voor meer details):

Maritime Innovation Award 2021: Demcon Unmanned Systems. Voor: nieuw type elektrische autonome onbemande vaartuigen

Maritime Designer Award 2021: Dr. Ir. Lex Keuning. Voor: additionele scheepsvoortstuwing met behulp van windenergie (forse brandstofbesparing)

KVNR Award 2021: RIVM (Nils van der Kolk, projectleider moeilijk bereikbare doelgroepen). Voor:

COVID-19 Vaccinatie- certificeringsprogramma zeevarenden

RNLN Van Hengel-Spengler Award 2021: Luitenant ter Zee 3e Klasse Noah Stam. Voor: onderzoek naar onderscheppingsmogelijkheden ballistische raketten en ontwikkeling 3D simulatiemodellen

KNVTS Ship of the Year Award 2021: Damen Shipyards Group. Voor: elektrische veerboot Bryggen voor Arriva, Kopenhagen

+++++

Meer info:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *