Huisregels

Op Tugspotters.com is het mogelijk om te reageren op artikelen die gepost worden. De reacties van onze lezers vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van die reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening (of visie) over een gebeurtenis, foto of nieuwsbericht wordt gepubliceerd, betekend niet dat Tugspotters.com die mening ook deelt. Het is voor Tugspotters.com niet mogelijk in te staan op het waarheidsgehalte van reacties op artikelen.

Hoe u reageert, is aan u, maar er moet wel aan bepaalde regels worden voldaan. Het Tugspotters.com moderatie team ziet er op toe dat de regels worden nageleefd:

Huisregels voor reageren op Tugspotters.com

 1. Het is niet toegestaan de wet te overtreden. Daarbij kan je denken aan de Grondwet, en dan met name artikel 1 (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”, Wetboek van strafrecht). Reacties die strijdig zijn met de wet, worden zonder diegene te waarschuwen verwijderd van Tugspotters.com. Er wordt met name gekeken naar de artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht.
 2. Er moet wel fatsoenlijk worden gereageerd. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden zonder pardon verwijderd van Tugspotters.com.
 3. Vergelijkingen met personen als “Hitler, Dutroux, NSB-ers, Osama, Taliban of iets dergelijks is niet toegestaan. Reacties met zulk soort vergelijkingen worden verwijderd van Tugspotters.com.
 4. Doodsverwensingen zijn niet gewenst en worden onmiddelijk van Tugspotters.com verwijderd.
 5. Verwijzingen naar andere sites zijn niet wenselijk in de reacties op Tugspotters.com.
 6. Persoonsgegevens zijn niet wenselijk in de reacties op Tugspotters.com. Dit gaat om bijvoorbeeld Telefoonnummers en adressen etc.
 7. Oproep tot oproer is niet toegestaan in de reacties.
 8. Maak reacties niet te lang. Citeren mag, maar citeer niet een heel boek. 500 karakters is de limiet. Tugspotters.com behoudt zicht het recht om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.
 9. Schelden op of beledigen van mede-lezers wordt niet op prijs gesteld. Reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden verwijderd van Tugspotters.com.
 10. Het staat iedereen vrij om te mopperen op Tugspotters.com maar reacties die onze motivatie in twijfel trekken, worden verwijderd van Tugspotters.com.
 11. Respecteer het copyright van derden (citeren is geen probleem, maar complete publicaties overnemen is niet toegestaan). Mocht potentieel toch copyright worden geschonden, wordt de reactie verwijderd.
 12. Commerciële boodschappen (spam) worden zonder pardon verwijderd!
 13. Reacties die het technisch functioneren van de website hinderen, worden verwijderd. Als blijkt dat de reactie duidelijk bedoeld is om de werking van Tugspotters.com tegen te gaan, wordt het account van de inzender verwijderd. Tevens behoudt Tugspotters.com zich het recht hier aangifte van te doen.
 14. Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van het artikel (bijvoorbeeld: “Is die nou nieuws?”) worden van Tugspotters.com verwijderd. De reacties dienen te gaan over de inhoud van het artikel.
 15. Letterlijke identieke reacties worden verwijderd.
 16. Nietszeggende reacties (zoals “Tsjongejonge” of “Schandalig”) zonder verdere onderbouwing, kunnen worden verwijderd van Tugspotters.com.
 17. Reacties die bol staan van de taalfouten, worden verwijderd van Tugspotters.com. Laten we wel zijn, iedereen maakt wel eens een typefout of een vervoegingsfout, maar wij doen geen correcties op reacties. Als het te gek voor woorden is, kan de reactie worden verwijderd.
 18. Reacties in een buitenlandse taal is niet toegestaan. Wij maken een uitzondering voor de engelse taal.
 19. Reacties helemaal geschreven in hoofdletters zijn ongewenst omdat deze schreeuwerig overkomen. Zulke reacties worden verwijderd van Tugspotters.com.
 20. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te weigeren, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.
 21. Reageer op de inhoud van het artikel, niet op andere reacties. De site is geen discussieboard, dat kan je op het forum doen.
 22. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat van iedere reactie het IP-adres en het hostadres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.
 23. Tugspotters.com behoud zich het recht een account van notoire overtreders te blokkeren. Wij zullen altijd eerst deze overtreders wijzen op hun overtredingen.
 24. We doen er alles aan om zorgvuldig met uw reacties om te gaan. Gaat het toch mis? Dat kan, het is mensenwerk. Het Tugspotters.com moderatie team is bereikbaar via reactie [at] tugspotters.com.