Privacy Beleid Tugspotters.com

Stichting Promotie Tugspotters, gevestigd aan Scheldekade 44,
4531 EH Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tugspotters.com
Scheldekade 44
4531 EH Terneuzen
Telefoonnummer: +31648275894

Pascal Jonkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Promotie Tugspotters, hij is te bereiken via pascal@tugspotters.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Promotie Tugspotters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Een door jou zelf geüploade foto van jezelf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@tugspotters.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Promotie Tugspotters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief (zodra wij besluiten een nieuwsbrief te gaan verzenden)
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Promotie Tugspotters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Promotie Tugspotters) tussen zit. Stichting Promotie Tugspotters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress Content Management Systeem (de software waar de website op draait)
– MariaDB database systeem
– Diverse Python software, gemaakt door Stichting Promotie Tugspotters
– Google Docs, Google Spreadsheet voor diverse content.
– Amazon S3, hier zijn alles foto’s fysiek opgeslagen.
– Amazon Cloudfront als content Delivery Network (CDN)
– TimmiT als hosting bedrijf. Uw gegevens zijn hier fysiek opgeslagen, alsmede een klein deel van de foto’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Promotie Tugspotters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens, personalia en email adres. Deze bewaren wij onbeperkt, ons content management programma bewaard de gegevens van iedereen die zich bij ons aanmeld zolang deze website in de lucht is. Wij kunnen wel beslissen om de gegevens vroegtijdig te verwijderen als wij merken dat het account waarin deze gegevens zijn opgeslagen niet actief wordt gebruikt. Op aanvraag (bij helpdesk@tugspotters.com) kunt u vragen naar inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Promotie Tugspotters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Promotie Tugspotters gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Promotie Tugspotters gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele Cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van een website, de hebben geen tracking mogelijkheden, bevatten geen persoonlijke data en hebben niets met privacy te maken.

[ Cookie: Tugspotters.com sessie cookie
Naam: _exc_session
Functie: Functionele sessie cookie, benodigd voor functioneren van de site.
Bewaartermijn: 2 uur ]

[ Cookie: WordPress sessie cookies
Naam: w3tc_logged_*, wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_*,
Functie: Sessie bijhouden, benodigd voor functioneren van de site
Bewaartermijn: Sessie, totdat je de site verlaat ]

[ Cookie: Tugspotters Backend cookies
Naam: wp-settings-1, wp-settings-time-1
Functie: Instellingen bijhouden van de backend bezoeker.
Bewaartermijn: 1 jaar]

Bezoeker Analyse/Tracking Cookies

[ Cookie: Google Analytics
Naam: __gat, __ga, __gid
Functie: Analyse cookie voor bezoekers analyse,
Bewaartermijn: __gat (2 uur), __ga (2 jaar) en __gid (24 uur) ]

[ Cookie: ShareThis
Naam: __unam, __stid
Functie: Tracking cookie voor clicks, website bezoeken en tijd besteed op paginas.
Opmerking: Gegevens worden alleen gebruikt als je een ShareThis account hebt en toestemming hebt gegeven.
Privacy policy van ShareThis: <a href=”http://www.sharethis.com/legal/privacy/”>Lees</a>
Bewaartermijn: __unam (9 maanden) __stid (1 jaar) ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Promotie Tugspotters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@tugspotters.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Promotie Tugspotters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Promotie Tugspotters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk op helpdesk@tugspotters.com.

Intrekken toestemming cookies

Als je via de cookie balk akkoord hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, en je wilt deze toestemming intrekken, druk dan op onderstaande knop.

Inloggen op Tugspotters

[test_cookie]