Onder de naam ‘MedTug Antwerp’ plant rederij MSC de uitbouw van een sleepdienst met als thuisbasis de Antwerpse MPET-terminal.

De NV ‘MedTug Antwerp’ werd midden december opgericht, zo blijkt uit de akte die verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Uit die akte kan worden geconcludeerd dat de rederij plannen heeft om zelf sleepdiensten te organiseren in de haven van Antwerpen.

Oprichter is MedTug SA, een onderdeel van MSC met adres op het hoofdkantoor in Genève.

Voor de Belgische vestiging is als adres Sint-Antoniusweg Kaai 1742 opgegeven, ofwel de MPET-terminal aan het Deurganckdok.

Patrick Van Dessel, CFO bij MSC Belgium en operationeel manager Raffaele Porzio komen aan het hoofd te staan van MedTug in Antwerpen. Porzio is ook bestuurder bij MedTug SA.

Medtug Antwerp heeft blijkens de oprichtingsakte alleszins als eerste doel ‘het bouwen, bezitten, uitbaten, bevrachten, bemannen, uitrusten, beheren en inzetten van sleepboten en andere schepen in de nationale en internationale handel, het vervoer van personen en goederen door alle vervoermiddelen over de zee en elke andere (binnen-)vaarwegen en alle andere hiermee verbonden activiteiten’.

Hoe concreet de plannen zijn en welke impact dit zal hebben op de bestaande private sleepdiensten binnen de haven van Antwerpen is momenteel niet duidelijk.

Op herhaalde vragen om toelichting bij het hoofdkwartier van MSC in Genève kwam geen antwoord.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *