Op 25 juli zal het Nationaal Sleepvaart Museum haar deuren weer openen en deze dag is tevens de uitgestelde opening van een nieuwe wissel tentoonstelling ‘Sleepboten in Oorlogstijd 2’. Vanwege de Coronabeperkingen is helaas geen feestelijke opening zoals gebruikelijk mogelijk. ‘Kapitein Rob’ wordt herhaald op de facebookpagina van het Museum.

De nieuwe wisseltentoonstelling heeft de Nederlandse sleepvaart in de Tweede Wereldoorlog als onderwerp. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze opening samen te laten vallen met 75 jaar Bevrijding. Dat kon uiteraard niet doorgaan vanwege de Corona beperkingen. Nu 5 mei al weer enige tijd achter ons ligt, is de wisseltentoonstelling iets aangepast en beslaat nu ook meer de verrichtingen van de Nederlandse sleepvaart tijdens de hele oorlog.

Ook 75 jaar geleden begon “Kapitein Rob” aan zijn avonturen, want in 1945 verscheen het 1e verhaal van deze stripheld.

Met toestemming van de Erven Pieter J. Kuhn (de bedenker en tekenaar van Kapitein Rob), plaatst het Nationaal Sleepvaart Museum dit verhaal op haar Facebook-pagina (facebook.com/NationaalSleepvaartMuseum). Met ingang van maandag 27 juli 2020 zal elke werkdag strook volgen, totdat het verhaal eindigt.

Om het museumbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, is een protocol opgesteld en is in het museum een voorgeschreven route van toepassing. Ook geldt er een maximaal aantal bezoekers. Het kan dus voorkomen dat even gewacht moet worden bij de ingang. In die tijd
kan men natuurlijk de stoomzeesleper ‘Furie’ of de motorzeesleper ‘Hudson’ bekijken die naast het Nationaal Sleepvaart Museum liggen.

Vanwege de beperkingen is het niet mogelijk de normale openingstijden te handhaven. Voor zolang de huidige Coronamaatregelen gelden is het Nationaal Sleepvaart Museum geopend op Woensdag- en Zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00. Binnen geldt uiteraard ook de 1,5 meter maatregel.

Uitgebreide informatie over de Corona maatregelen van het Nationaal Sleepvaart Museum kunt u vinden op onze website.
Voor actuele openingstijden ga naar www.nationaalsleepvaartmuseum.nl.

Sleepboten in oorlogstijd 2

Het was eind 1983 toen het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis aandacht besteedde aan hetgeen sleepboten
en hun bemanningen in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Het werd de op één na best bezochte expositie in
de geschiedenis van het museum. Na 37 jaar is een nieuwe generatie museumbezoekers opgestaan, die bovendien
minder weet van die zwarte periode in de wereldgeschiedenis, zeker op maritiem gebied. 75 jaar na de bevrijding is
het dus alleszins gerechtvaardigd opnieuw aandacht aan de oorlog op zee te besteden.

De laatste 20 jaar zijn archieven open gegaan die voorheen gesloten waren. We weten nu meer van de sleepvaart in
de periode 1939-1946. Er was sprake van een voorbereiding op de oorlog. Wat de slepers betreft betekende dit dat
ze van lichte bewapening werden voorzien, werden opgeëist door de regering als bewakingsvaartuig en her en der in
de zeegaten patrouilleerden. Dat leek een saaie bezigheid, maar het was gevaarlijker dan menigeen dacht. De
bemanning van de BV 34 (bewakingsvaartuig 34, alias de ex Noordzee) heeft dat aan den lijve ondervonden. Hun schip
liep bij Zoutelande op een mijn en verging, waarbij de gehele bemanning, op de stuurman na, omkwam.

Kort na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 werden veel sleepboten, die in vaderlandse wateren waren vanwege
onderhoud of reparatie, door de Nazi’s in beslag genomen. Dat gebeurde regelmatig eigenlijk vrijwel de hele oorlog
door en soms werden ze tijdelijk teruggegeven. Er werd wel een dagtarief afgesproken, dat vergoed werd door de
bezetter. Het aantal binnen gekomen zeeschepen in Rotterdam en Amsterdam decimeerde. Er was dus weinig werk
voor de sleepboten en dat had gevolgen voor de bemanningen, die op wachtgeld werden gezet.

Een aantal sleepboten vertoefde tijdens het uitbreken van de oorlog in het buitenland. De kapiteins van die schepen
stelden zonder uitzondering hun schip en bemanning ter beschikking van de geallieerden. Vooral de Hudson (die nu
nog als monument bij het museum ligt), de Zwarte Zee (III), de Schelde en de Thames hebben opvallende prestaties
geleverd, zoals bijvoorbeeld een brandend munitieschip met alle risico’s van ontploffing buiten de haven van Algiers
slepen. Gezagvoerders als resp. Ben Weltevreden, Teun Vet, Jan Kalkman en Barend ’t Hart werden zowel nationaal
als internationaal onderscheiden. De bemanning van de sleepboot Roode Zee verzocht zelf om aan de bevrijding van
Nederland te mogen bijdragen. Ze werd van Bermuda naar Engeland gedirigeerd helaas met fatale gevolgen. Tijdens
het verslepen van een caisson voor de invasiehavens werd het schip bij Zuid-Engeland getorpedeerd, waarbij de gehele
bemanning omkwam. Een recent gemaakt schilderij dat de situatie vlak voor de torpedering laat zien werd speciaal
voor de expositie door Frans Malschaert gemaakt. Het bericht van de ondergang sijpelde in 1944 door naar Maassluis,
dat in rouw werd gedompeld. We weten nu hoe snel het zinken in zijn werk ging, omdat een jong bemanningslid van
een andere sleper het van nabij gezien en enkele jaren geleden nog aan de staf van het museum verteld heeft. Het
was een kwestie van seconden….

We weten ook meer van een deel van de in Nederland gebleven slepers, die deels werden ingedeeld bij de zgn.
Zeereddingsdienst, later ook bij het Bergungsschiffe Verband. Het waren schimmige organisaties die eigenlijk
spionagewerk voor de Nazi’s verrichtten.
Het duurde tot eind 1945 voordat alle in geallieerde dienst geweest zijnde slepers naar de thuishaven waren
teruggekeerd. Her en der in Noord-Euro moesten in beslag genomen slepers worden opgespoord en teruggehaald,
waarna getracht werd ze te repareren. Vooral Amsterdamse havensleepboten hadden veel te lijden gehad. Heel veel
sleepboten gingen verloren in de Indische Archipel, waar tot de Japanse inval onder Nederlandse vlag werd gevaren
met als thuishaven Batavia.

U ziet en leest er alles over in de expositie “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Uw bezoek zal zeer worden gewaardeerd.
Door de Corona-ellende is het museum voorlopig vanaf 25 juli a.s. alleen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur open. Ingang Hoogstraat 1, Maassluis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *