Last wednesday spotted:
VICTORIA (Venturi Fleet Management SA, ex Sam Dragon) inbound for Grootdok, Ghent, entering Westbuitenhaven and lining up for the West Lock. Assisted by MULTRATUG 27 (leading) and MULTRATUG 28 (stern, both Multraship).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *