Union Emerald – (Kotog Smit) inbound for her berth, with the lower part of her hull still to be painted red.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *