Tag: CTV Master P

  • CTV Master P

    CTV Master P

    Bijgedragen door: Hans Neels,

    Crew Transfer Vessel MASTER P (2014, Offshore Turbine Services/Seazip) zaterdagavond vanuit het Sloe op weg naar de 1e Binnenhaven Vlissingen.