MPV-30 SCHELDESTROOM was in december 2018 te water geladen, maar is pas in december 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.  Nadat de drie bestelde schepen van stapel waren gelopen, bleken ze niet geheel te voldoen aan de eisen, er moesten wijzigingen worden aangebracht.

De SCHELDESTROOM kan worden ingezet voor diverse functies, zoals vaarwegmarkering, patrouille, metingen en onderzoek. De MPV-30 (Multi Purpose Vessel) schepen beschikken over een hybride voortstuwing, een laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden en zijn in staat om een dagelijkse operatie uitsluitend op hun accupakket uit te voeren. Drie MPV-30 schepen, Merwestroom, Waddenstroom & Scheldestroom vervangen oudere type betonningsvaartuigen zoals de Waddenzee, Vliestroom, Schuitegat & Nieuwe Diep.

Hier de SCHELDESTROOM dinsdag op weg naar het tonnenmagazijn in de Vlissingese Binnenhaven, achteruit of vooruit, dat is moeilijk te zeggen, kan allebei…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *